Yalla Rinkeby projekt Språkcafé

fredag 1 april 2022

Roger Neckelius

Yalla Rinkeby projekt Språkcafé

Yalla Rinkeby projekt Språkcaféet:

Syftet med språkcaféet är att kvinnorna ska öva och prata svenska. Ett övergripande syfte är därmed att engagera och motivera till att prata mer svenska – såväl inom som utanför verksamheten. De allomfattande målen är:

• Att språkcaféet erbjuder ett forum för att prata mer svenska under sin arbetsträning.

• Att forumet blir en möjlighet för at kvinnorna ska känna sig bekväma med att samtala på svenska – även med personer de normalt inte möter i sin vardag.

• Att kvinnorna får bredda sin samhällsförståelse och samhällskunskap.

 

Parternas gemensamma mål är att utveckla och fördjupa samarbetet kring språkcaféet som startades 2021 och formaliseras i denna överenskommelse. Detta mål innefattar att parterna tillsammans utvecklar konceptet och forumet språkcaféet. Överenskommelsen syftar till att tydliggöra, planera och strukturera för att på så vis skapa förutsättningar för att kunna utveckla detta samarbete på bästa sätt.