Stockholm-Sergel Rotaryklubb

Den första Rotaryklubben bildades i Chicago 1905

Guatemala Projektet möjliggör mikrolån till kvinnor som tex föder upp grisar

Stockholms Rotaryklubbar på besök våren 2023 hos Fundación Progresar i Alta Verapaz inleddes med en mayaceremoni.

James McGuire från Kanada, en av årets stipendiater, anländer till Arlanda

Guatemala mars 2023

Yalla Rinkeby signering av nytt avtal

Rotary bildades 1905 och är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. Samtidigt som vi vill berika våra medlemmars liv med nya kunskaper och insikter vill vi bidra till positiva förändringar i samhället.

Rotary har sju fokusområden: 
● Främja fred 

● Bekämpa sjukdomar

● Rent vatten och hygien 

● Mödra- och barnavård 

● Stödja utbildning 

● Lokal ekonomisk utveckling 

● Skydda miljön

Stockholm-Sergel Rotaryklubb bildades 1977. Vi talar gärna om en speciell Sergel-anda med en positiv stämning. Det är högt i tak och i vårt arbete kombinerar vi kvalitet med en god portion humor.

De flesta helgfria fredagar anordnar vi ett lunchföredrag klockan 12.00, inlett med mingel från 11.45. Sista torsdagen i månaden har vi zoom möte på kvällstid. Vi stöder en rad projekt, bland annat ett kvinnoprojekt i Guatemala, och ansvarar för ett språkcafé hos det arbetsintegrerande företaget Yalla Rinkeby. Vi har regelbundet utbytesstudenter. 

Projekt i Guatemala Lokal utveckling är ett av Rotarys fokusområden, och tillsammans med tre andra Rotaryklubbar stödjer Stockholm-Sergel Rotaryklubb projektet Fundación Progresar i Guatemala. Förutom fyra Stockholmsklubbar medverkar Club Rotario de la Ciudad de Guatemala. 

Projektet gör det möjligt för fattiga mayakvinnor i provinsen Alta Verapaz att komma i gång med småskalig affärsverksamhet. Det sker dels genom mikrolån, dels kompetensutveckling inom olika områden som stärker kvinnornas förmåga samt ställning i det lokala samhället. Jämställdhets- och rättighetsfrågor beaktas särskilt inom projektet. 

Vårt stöd, som är en del av ett Global Grant-projekt, inleddes i mars 2022 och planeras pågå i tre år. Klubben följer fortlöpande resultatredovisningen och konstaterar att projektet är mycket välfungerande och med god marginal uppfyller målen. 

Stockholm-Sergel Rotaryklubb bidrar med andra ord till en bättre tillvaro för de kvinnor som omfattas av projektet – och därigenom också deras barn. 

Våren 2023 deltog flera medlemmar från vår Rotaryklubb i en mycket givande studieresa till Guatemala, där huvudmålet var att besöka projektet och möta projektansvariga och deltagare.

länk till presentation av resan till Guatemala 

Kontaktperson hos Stockholm-Sergel Rotaryklubb: Roger Neckelius 


Språkcafé hos Yalla Rinkeby
Stockholm-Sergel Rotaryklubb har ett avtal med det arbetsintegrerande företaget Yalla Rinkeby om ett språkcafé som hålls varannan vecka vår och höst.

Yalla Rinkeby ger utlandsfödda kvinnor en möjlighet att närma sig arbetsmarknaden, kunna få ett lönearbete eller starta ett eget företag. Detta sker genom arbetsträning och språkkunskap, och fokus ligger på catering, konferensverksamhet samt ett café. 

Syftet med språkcaféet är att de kvinnor som arbetstränar på Yalla Rinkeby ska få en möjlighet att prata svenska med personer som de annars inte möter i sin vardag. De ska på samma gång bredda sin samhällsförståelse och kunskap om det svenska samhället. På så sätt anknyter verksamheten till Rotarys fokusområde Stödja utbildning. 

Språkcaféet startade 2021 och avtalet har sedan dess förnyats varje år med sikte på ett utvecklat och fördjupat samarbete. Under åren har kvinnor från bland annat Afghanistan, Etiopien, Irak, Kirgizistan, Rumänien, Somalia, Syrien och Turkiet deltagit. På språkcaféet möter de medlemmar från Stockholm-Sergel Rotaryklubb. 

Yalla Rinkeby finns på Hjulstavägen 94 i Rinkeby, på promenadavstånd från T-banestationen Rinkeby. 

Läs mer om Yalla Rinkeby här /länk till www.yallarinkeby.se

Yalla Rinkeby finns också på Facebook.

Kontaktperson hos Stockholm-Sergel Rotaryklubb: Eldrid Röine


Utbytesprogram för studenter
Stockholm-Sergel Rotaryklubb deltar i ett utbytesprogram, Rotary Youth Exchange, som gör det möjligt för ungdomar att under ett år studera i ett annat land.

Läsåret 2023/24 studerar tre utbytesstudenter, från Frankrike, Kanada och USA, i Stockholm. Två svenska ungdomar studerar i Frankrike respektive USA. De bor alla hos värdfamiljer. 

Erfarenheterna av utbytesprogrammet visar att det främjar en nära och ofta mångårig kontakt mellan familjer, ungdomar och samhällen och därigenom gynnar freden. Att främja fred är ett av Rotarys fokusområden.

Läs mer om Rotary Youth Exchange här /länk till www.rotary.org/en/our-programs/youth-programs

Kontaktperson hos Stockholm-Sergel Rotaryklubb: Vilhelm Höök