218-10-26 GUVERNÖRSBESÖK

måndag 23 maj 2022

Ytterligare bilder