ALEF - Folkbildning och egenmakt -för kvinnor och flickor i Afrika

fredag 7 oktober 2022 12:00 - 13:00 , Odd Fellow-huset, Västra Trädgårdsgatan 11 A, 111 53 STOCKHOLM, Sweden
Talare:

Hélène Boëthius, exekutiv ordförande. ALEF, Adult Learning and Empowerment Facilitators 


Organisatörer:
  • Per Holst


Registrering


Registrering fram till : Ingen tidsfrist

Max. antal deltagare: 1000

Medlemmar: Logga in innan registrering.
Logga in innan inskrivning